Skolyoz omurganın 10 derecen fazla sağa veya sola eğriliğdir. 10 derecenin altındaki eğrilikler omurgada görünüş ve denge açısından gözle görülür bir değişim yaratmamakla birlikte omurganın asimetrisi olarak tanımlanmaktadır.
Her nekadar omurganın yana eğriliğne skolyoz denilsede skolyoz tek planda bir deformite olmayıp, her üç planı da ilgilendiren bir deformitedir. yani yana eğilmenin yanında öne eğrilikte artma veya azalm aile birlikte omurların anormal dönüklüğü de eşlik eder.
skolyoz bir teşhis değil bir semptomdur. sebebi bilinen veya bilinmeyen bir nedenle oluşan omurga eğriliğidir. buradan hareketle sebebi belli olan ve sebebi belli olmayan olmak üzere iki ana gruba ayırbiliriz.
-Sebebi bilinen (sekonder) skolyoz (%15)

Bağ doku, nörolojik ve iskelet sistemi hastalıklarına bağlı oluşan skolyozlar.
-Sebebi bilinmeyen (idiopatik) skolyoz (%85) en sık görülen tipitir.
En sık görülöesi dolayısı ile kitabımızın konusu olan sebebi belli olmayan (idiopatik) skolyoz dan bahsedeceğiz.

İdiyopatik skolyoz yapısal nedenli skolyozların yaklaşık %80’ini oluşturmakta olup deformitenin nedeni bilinmemektedir. İdiyopatik skolyozun tanısı, iyi bir fizik muayene ile nörolojik nedenler ve diğer belirtilerin (örneğin, nörofibromatoziste cilt lekeleri gibi) tespit edilmemesi, radyolojik muayene ile de doğumsal anomalilerin ekarte edilmesi ile konulabilir.
idiopatik skolyoz büyüme çağında herhengi bir yaşta ortaya çıkabilir. Başlangıç yaşına göre:

-İnfantil ilk 3 yaş

-Jüvenil 3 yaştan ergenliğe kadar (3-10 yaş)

-Adolesan Ergenlik çağı ve sonrası (10-18 yaş)

olmak üzere üçe ayrılır ki bunların arasından da en sık görüleni adolesan yani ergenlik döüneminde başlayan skolyozdur.
10 ila 16 yaş arasındaki çocukların %2-4 ünde nedeni belli olan skolyoz görülür ki bu da bizim günlük pratiğimizde en sık gördüğümüz ve tedavi ettiğimiz skolyoz tipidir. Kız ve erkek oranı 30 derecen az eğriliklerde eşit iken 30 derecenin üzerindeki eğriliklerde ise kızlarda 10 kat daha fazla görülmektedir. bir başka deyişle ameliyatla tedavisi gereken skolyozların kızlarda görülme oranı erkeklere oranla 10 kat fazladır.
Ülkemizde Prof. Dr. Veli Lök ve arkadaşları tarafından yapılan taramada skolyoz prevelansı
%1.3 olarak tespit edilmiştir. Prof. Dr. Emin Alıcı ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada bu oran %1.5 olarak bulunmuştur.