Columna vertebralis (omurga), baş ve gövdenin ağırlığını bacaklara aktaran, omuriliğ’i çepeçevre sararak koruyan,  gövdede yeterli hareketin sağlanmasına izin veren viskoelastik bir sütundur. Vertebra (omur) adı verilen kemiklerin, gövdenin arkasında ve orta çizgi üzerinde üst üste dizilmesi ve ligamentlerle birbirlerine bağlanması ile meydana  gelir.

Omurga dizilimini oluşturan omurlar bulundukları bölgeye göre adlandırılırlar. Erişkin bir insan omurgasında 7 servikal, 12 torakal, 5 lomber, 5 sakral ve 4 koksigeal olmak üzere toplam 33 vertebra bulunmaktadır. İlk 24 vertebra birbirleri ile hareketli eklemler aracılığı ile bağlanmış olduklarından dolayı gerçek vertebra, hareketli vertebra veya presakral vertebra olarak isimlendirilirler.

Sakrumu ve koksiksi oluşturan geri kalan 9 vertebra ise kendi aralarında kaynaştıkları için bunlara yalancı vertebra veya sabit vertebra adı verilir.omurganın frontal planda (arkadan öne baktığımızda) hiç bir eğriliğn olmaması gerekirken, sagital planda (yandan baktığımızda) normal olarak (fizyolojik) dört adet eğriliği mevcuttur. Servikallordoz, torakal kifoz, lomber lordoz ve sakral kifoz olmak üzere.Doğumda vertebral kolon düz bir sütun halindedir. Bebek başını tutmaya başlayınca servikal lordoz oluşur. Oturmaya ve daha sonra ayağa kalkmaya başlayınca da lomber lordoz  gelişir.