Skolyozda oluşan anormal eğrilik yerçekimininde etkisi ile bir kısır döngüye neden olmaktadır. bilinmeyen sebeple oluşan eğrilik, omurların arasındaki disklerde asimetrik yüklenmeye, bu asimetrik yüklenme de omurun şeklinde deformasyona ve tekrar asimetrik yüklenme ve tekrar deformasyon kısır döngüsü. İskelet maturitesi öncesi skolyozun ilerlemesinde hızlı boy uzaması döneminin önemi büyüktür. hızlı boy
uzaması ile ilgili bazı ipuçları vardır. bunlar

-Risser bulgusu

-Leğen kemiğindeki triradiat kıkırdağın kemikleşmesi

-Kız çocuklarda adet görme yaşı hastalığın doğal seyrinde anahtar nokta hastanın kemik maturasyonudur. kısaca hastanın büyüme potansiyelinin yüksek olması skolyotik eğriliğin ilerlemesi için en önemli risk faktörüdür.
buradan hareketle doğal seyri iki dönemde değerlendirmek gerekir.

– iskelet maturasyonu öncesi

– iskelet maturasyonu sonrasıolarak.

İskelet matüritesinin radyolojik olarak saptanması için iliak kanat apofizinin kemikleşmesini (ossifikasyon) değerlendiren Risser bulgusu kullanılmaktadır. İliak kanat apofizinin kemikleşmesi lateralden başlayarak mediale doğru devam eder. Buna göre, iliak kanat 4 eşit kadrana ayrılır. Risser 0’da hiç ossifikasyon görülmemektedir. Risser 4’de ise kadranların dördünde de apofiz kemikleşmesi görülür. Kemikleşmiş apofiz ilium ile tamamen kaynaştığında Risser 5 olur ve artık iskelet matüritesi tamamlanmıştır. Risser 0 ve 1 olan hastalar büyüme potansiyellerinden dolayı ciddi risk altındadırlar.

İskelet maturasyonu öncesi

-Çocuğun önündeki büyüme potansiyeli ne kadar fazla ise eğriliğin ilerleme potansiyeli de okadar fazladır.
-Başvuru anındaki eğriliğin derecesi ne kadar yüksek ise ilerleme potansiyeli o kadar fazladır. kabaca başvuru anında 30 derece eğriliği olan Risser 0-1-2 eğriliklerin çoğu cerrahi tedavi gereksinimi göstermektedir.
-Kız hasta da eğriliğin ilerlemesi için bir diğer risk faktörüdür.

İskelet maturasyonu sonrası

-Eğrilik 30 derecenin altında ise ilerlemesi beklenmez

– Torasik (sırt bölgesi) eğrilik eğer 50 derecenin üzerinde ise ortalama yılda 1 derece ilerler. hamilelik dönemlerinde 5 dereceye varan ilerlemeler görülebilir.
-Lomber (bel bölgesi) eğrilikler 30 derecenin üzerinde ise yılda ortalama 0.5 derece ilerler