0212 215 57 13 0505 230 5778 ortospine@yahoo.com

Omurga Hastalıkları

Omurga Hastalıkları Sadece bel ağrıları dünyada hastaların hekimlere ikinci en sık başvurma nedenidir.

Hesaplamalara göre bir toplumu oluşturan bireylerin %90’ı tüm yaşamları boyunca kendilerini en azından birkaç gün süreyle çalışma yaşamından alıkoyacak şiddetle bel ağrısı çekerler.

İletişim Formunu Doludurun, Sorularınız Cevapsız Kalmasın!

OMURGALAR HAKKINDA

Omurga Cerrahisi

Omurga tümörleri kemik,sinir ve yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır. Omurga tümörleri primer ve seconder(metastatik) olarak ayrılırlar.

DETAYA GİT

Servikal Spondiloz

Servikal spondiloz yaşa bağlı olarak tekrarlayan minör travmalar sonucu boyundaki eklemlerin etkilendiği, genellikle 40 yaşını geçmiş insanlarda..

DETAYA GİT

Omurga Hastalıkları

Omurga Hastalıkları Sadece bel ağrıları dünyada hastaların hekimlere ikinci en sık başvurma nedenidir.

DETAYA GİT
Skolyoz Nedir ?

Skolyoz Nedir?

Skolyoz Nedenleri? Bu hastalığın sebebiyle ilgili  bir çok çalışma yapılmış bir çok teori ortaya atılmış ancak tam olarak nedeni ortaya konamamıştır. Omurga gelişimi esnasında bu hastalığı başlatan herhangi bir faktör gösterilememiştir. Bu nedenle ebebeynlerin bu süreci etk...

DETAYA GİT
Kifoz Nedir?

Kifoz Nedir?

Genellikle halk arasında kamburluk olarak bilinen, omurganın öne doğru eğilmesi ile ortaya çıkan Kifoz, bir omurga hastalığıdır. Anatomik olarak birbirini izleyen ters eğrilikler boyunda sırtta belde ve leğen kemiğinde bulunur. NEDENLERİ? 1-Postural Kifoz:Çocuklarda ge...

DETAYA GİT
İpli Skolyoz Tedavisi

İpli Skolyoz (Füzyonsuz Skolyoz)

Kifoz Tedavisi

Kifoz

Servikal Spondiloz Tedavisi

Servikal Spondiloz

Spondilolizis ve Spondilolis

Spondilolizis ve Spondilolistezis