0212 215 57 13 0505 230 5778 ortospine@yahoo.com

Omurga Cerrahisi

Omurga tümörleri kemik,sinir ve yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır. Omurga tümörleri primer ve seconder(metastatik) olarak ayrılırlar.