Kifoz Nedir?

Genellikle halk arasında kamburluk olarak bilinen, omurganın öne doğru eğilmesi ile ortaya çıkan Kifoz, bir omurga hastalığıdır. Anatomik olarak birbirini izleyen ters eğrilikler boyunda sırtta belde ve leğen kemiğinde bulunur.

Kifoz Çeşitleri ve Nedenleri

1-Postural Kifoz: Çocuklarda genellikle okul taramalarında saptanabilen bir deformitedir.Genellikle adolesan dönemde ve kızlarda daha sık görülür.Eğrilik 60º’nin altındadır,omurga esnektir.Röntgenlerde omurgada yapısal bir anormallik yoktur.

2-Scheuermann Kifozu: Toplumda %0.4-8.3 arasında görülen torakal(sırt) ve torakolomber(sırt+bel) omurganın yapısal bir eğriliğidir.Erkeklerde daha sık görülür (E/K:7,3/1).Etyolojisinde çok değişik yorumlar olsa da en sık kabul gören vertebralardaki(omur) ring apofizlerde oluşan avasküler nekrozdur. Genellikle adolesan büyüme piki sırasında görülür.Başvuru yakınmaları ya sırt veya bel ağrısı ya da duruş bozukluğudur.

Tanısındaki kriterler kifozun tepe noktasında birbirine komşu en az 3 omurda 5º’den fazla kamalanma ve torakal kifozun 45º’nin üzerine çıkması ile birlikte omur uç plaklarında düzensizliktir.50º’nin altında ilerleme göstermeyen hafif artmış kifozu olan adolesanlar her 4-6 ayda bir çekilecek lateral grafilerle izlenebilir,büyüme tamamlandığında izlem gerekmez.Konservatif tedavisinde 50º-80º arası eğriliği olanlar adolesan çağındaysa korse denenbilir.Eğrilik 80º’nin üzerine çıkarsa cerrahi tedavi gerekir.Cerrahi tedavisinde genellikle anterior gevşetme ile birlikte posterior enstrumantasyon ve füzyon kombine edilir.Ameliyat sonrası korse kullanımı gerekmez,Hasta mümkün olduğunca kısa sürede ayağa kaldırılır.ameliyattan 1. gün sonra hasta oturtulur,6 ay sonra bel egzersizlerine başlanır.

3-Konjenital Kifoz: Doğuşta varolan vertebral bir anomaliye bağlı olarak gelişir. Vertebral anomalinin nedeni,formasyon defekti,segmentasyon defekti veya kombine olabilir.Formasyon defektine bağlı olarak vertebra cisminde öne doğru oluşan bir kama vertebra veya vertebra cisminin önde tam oluşmaması sonucunda gelişen bir hemivertebra, kifoz deformitesine neden olabilir.Benzer bir şekilde,segmentasyon defektine bağlı olarak vertebra cisimlerinin bitişik olması veya birleştirici bir bant olması (ansegmente bar) sonucunda da kifoz deformitesi gelişebilir.

4-Paralitik Kifoz: Poliomiyelit,CP(Serebral Palsi),spinal müsküler atrofi gibi hastalıklar sonrası gelişen kifozdur.

5-Miyelomeningosel: Meningosel ve miyelomeningosel ile birlikte aynı zamanda % 8-15 arasında kifoz deformitesi de bulunabilir.

6-Posttravmatik: Vertebra kırıklarından sonra kamalaşmaya bağlı olarak kifoz deformitesi gelişebilir.

7-İnflamatuar: Enfeksiyonlar içinde ilk akla gelen tüberküloz, brusella gibi spesifik enfeksiyonlardır.Enflamatuvar hastalıklar içinde ise ankilozan spondilit ve romatoid artrittir.

8-Cerrahi Girişimler Sonrası: Cerrahi tedavi edilen ancak yetersiz redüksiyon yapılan ya da yetersiz tespit edilen kırıklardan sonra kifoz gelişebilir.

9-Metabolik: Osteoporoz,osteomalazi ve osteogenezis imperfekta sonucunda gelişebilir.

10-Gelişimsel: Akondroplazi ve mukopolisakkaridozlar gibi hastalıklar sonucu kifoz gelişebilir.

Kifoz Tanısı

Hastaya yandan bakıldığında başının öne eğik olduğu ve sırtındaki şişkinlik görülür.Genelde sırt ve boyun ağrıları şikayetleri olur.

Kifozun Oluşmasını Önleyebilecek Önlemler

Çocukların çalışma masaları ve sandalyelerinin uygun konum, açı, yükseklikte olmasını sağlamak,monitor ve klavye yüksekliklerini uygun pozisyonlara ayarlamak önemlidir.Bu ayarlamalar ile çocuklarımızın omurgalarını fizyolojik sınırlarda tutabilecekleri ideal pozisyona alışmalarını sağlayabiliriz. Spor,çocuğunuzun fizik kondisyonunu,omurgayı dik tutan kasların kuvvetini ve dayanıklılığını arttırarak postürel kamburluğun önüne geçecektir.Bunun en iyi ispatı çocuğunuzun kamburluk şikayetinden sportif açıdan daha aktif olduğu yaz aylarında daha az şikayetçi olmanızdır.Haftada en az 3 gün bir saatlik sportif aktivite emin olun bütün sorunları çözecektir.Ters mekik,plates ve aerobik gibi sportif faaliyetler de özellikle adolesanlarda çok önemlidir.