İpli Skolyoz (Füzyonsuz Skolyoz)

Son günlerde skolyoz tedavisinde ipli füzyonsuz kapalı ameliyat gündeme geldi bu tedavi yöntemi ile ilgili olarak ülkemizde bu tedaviyi uygulayan omurga cerrahisi uzmanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydoğan’ın konuyla ilgili görüşlerini aldık…


Sn. Aydoğan günümüzde standart skolyoz cerrahisi tedavi tam olarak nasıl yapılmaktadır?

Günümüzde Altın standart tedavi yöntemi açık olarak omurların sırttan vidalarlar tutturulması eğriliğin tam olarak düzeltilmesi ve füzyon sağlanmasıdır.


Füzyon tam olarak nedir?

Omurgada füzyon eğri omurların düzeltildikten sonra birbirine kaynatılmasıdır. Yani omurga düz ancak hareketsiz hale getirilmesidir. Bu yöntem eğri hareketli omurgadan düz ancak hareketsiz hale getirmektedir


Peki ipli kapalı ve füzyonsuz skolyoz ameliyatı nedir?

İpli skolyoz ameliyatı kapalı yöntemle (torakoskopik) açılan küçük deliklerden omurların kamera eşliğinde vidalanması ve bu vidalara gerdirilebilen bir bandın(ip) geçirilmesi ile olmaktadır. Bant gerdirilerek eğrilik düzeltilmekte ancak esnek materyaller ve kapalı işlem omurun füzyonuna ve hareketsiz kalmasına engel olmaktadır.

 

(Füzyon tekniğini kullanmadan gerdirme yöntemi ile (ipli skolyoz) tedavi ettiğimiz hastamızın ameliyat sonrası erken donem görüntüleri)

İpli skolyoz ameliyatında eğrilik tam olarak düzeltilebilmekte midir?

Ameliyattan hemen sonra eğrilik %60-70 oranında düzelmektedir. Ardından hastanın boyu uzadıkça eğrilik de düzelmeye devam etmektedir. 2 yıldır uyguladığımız bu yöntemde hastalarımızda şu ana kadar tama yakın düzelme elde ettik ve hastalarımızın boy uzaması devam ettiği için kalan küçük eğrilikleri de düzelmeye devam etmektedir.

Boy uzadıkça eğriliğin düzelmesi dediniz . Yani bu yöntem boy uzamasını engellemiyor ve boy uzaması hastanın tedavisini sağlıyor öyle mi?

Evet bu yöntemin kapalı ve füzyonsuz olması kadar bir diğer özelliği de bu, Skolyoz hastalarında boy uzadıkça eğrilik artmaktadır. Bu nedenle bu hastalar buluğ çağlarının başlarında ani fark edilen eğriliklerle bize getirilmektedir. Uzama döneminde omurga eğriliği de artmaktadır.

İpli skolyoz ameliyatında kullanılan gergin band sayesinde hasta uzadıkça eğriliğin serbest olan omur tarafının uzamasıyla kendiliğinden düzelmeye devam etmektedir. Aslında Skolyozun eğriliğinin ilerlemesine neden olan boy uzaması bu füzyonsuz kapalı yöntem sayesinde tedavi edici hale getirilmektedir.

 

Peki son olarak cerrahi ve hastane sürecinden bahseder misiniz?

Bu işlem kapalı olarak açılan ufak deliklerden kamera eşliğinde yapıldığı için ameliyat sırası ve sonrasında kanama miktarı çok az olmaktadır, hastalara kan verilmesine gerek olmamaktadır. Ameliyat sonrası konan göğüs tüpü dediğimiz bir drenaj sisteminin 2-3. gün çekilmesi sonrası hasta yaklaşık 4 gün içerisinde taburcu olmaktadır. Ameliyat sonrası ağrı açık füzyon ameliyatına göre oldukça azdır.

 

Özetlemek gerekirse kapalı olarak yapılan füzyonsuz ipli omurga gerdirme ameliyatı skolyoz tedavisinde yeni bir çağ başlattı denilebilir mi?

Kesinlikle şu ana kadar ki sonuçlarıyla çok umut vaat ediyor dünyada yaklaşık 5 yıllık bir mazisi mevcut bizde 2 yıldır bu tedavi yöntemini uygulamaktayız ve sonuçlarımız mükemmel düzeyde, görünen o ki uygun hastalarda füzyon cerrahisinin tamamen yerini alacaktır.